Κάθε πράξη και κάθε σκέψη έχει συγκεκριμένα επακόλουθα τα οποία προκαλούν άλλα επακόλουθα… Η ζωή είναι το πιο περίπλοκο δίκτυο διασυνδέσεων και αυτό ακριβώς είναι ο νόμος του Κάρμα.

Στα σανσκριτικά η λέξη Κάρμα μεταφράζεται ως πράξη. Και σύμφωνα με τον νόμο του κάρμα κάθε γεγονός είναι αιτία και αποτέλεσμα μαζί. Κάθε πράξη έχει επακόλουθα ενώ παράλληλα είναι επακόλουθο μιας προγενέστερης πράξης. Κάρμα δεν είναι μόνο οι φυσικές πράξεις αλλά και οι σκέψεις, οι οποίες αναπαράγουν συγκεκριμένες πράξεις όπως ο σπόρος που μεγαλώνει και εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο είδος φυτού.

Αν προσπαθήσουμε να δούμε ολοκληρωμένα την εικόνα της «ζωής», θα συνειδητοποιήσουμε πως υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο σύστημα σύνδεσης των γεγονότων, όπου κάθε τι που συμβαίνει «καλό» ή «κακό» πηγάζει από μία παρελθοντική πράξη ή σκέψη. Εμείς και μόνο είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που μας συμβαίνουν είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Επομένως μπορούμε να αλλάξουμε την ροή των γεγονότων αλλάζοντας τον εαυτό μας, τον τρόπο σκέψης μας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του πεπρωμένου μας.

Λανθασμένα το κάρμα θεωρείται «τιμωρητικό». Αν προσεγγίσουμε την έννοια σφαιρικά θα διαπιστώσουμε πως το κάρμα είναι εκπαιδευτικό, μας μαθαίνει να πράττουμε σε αρμονία με το dharma μας, με τον σκοπό της ζωής μας. Μας μαθαίνει να πράττουμε πέρα από τα εγωιστικά κίνητρα και την εξάρτηση από το αποτέλεσμα, να συνεισφέρουμε στην Ζωή και στην ευημερία του Όλου. Έτσι η ζωή είναι ένα σχολείο: Μαθαίνουμε, προχωράμε, άλλοι αποφοιτούν, άλλοι μένουν στην ίδια τάξη και ξαναγυρνούν για να την εμπεδώσουν. Εκεί στηρίζεται και η έννοια της Samsara, των επαναλαμβανόμενων κύκλων ζωής.

Όταν η πράξη γίνεται με απόλυτη ανιδιοτέλεια, χωρίς την εξάρτηση από το αποτέλεσμα και τις εγωιστικές προεκτάσεις αυτού, τότε είναι karma yoga. Είναι Yoga της δράσης και της προσφοράς για την ενίσχυση του συνολικού Dharma, του σκοπού της ύπαρξης του ανθρωπίνου είδους.